Склад морозива молочно-пшеничного (Патент на винахід № 99398)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Морозиво молочно-пшеничне містить сухий знежирений молочний залишок, молочний і рослинний жир, цукор та воду, як стабілізатор та збагачувальний елемент містить зародки пшениці. Склад морозива молочно-пшеничного дає можливість отримати продукт з привабливим зовнішнім виглядом, який має оригінальні смак і аромат та підвищену біологічну цінність. A milk-wheat ice-cream comprises a dry nonfat residue, milk fat and vegetable one, sugar and water, also it comprises wheat germs as a stabilizing agent and an enriching element. The milk-wheat ice-cream composition allows obtaining a product with attractive appearance, which has an original taste and aroma and increased biological value.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 99398 UA, МПК (2011.01) A23G 9/00. Склад морозива молочно-пшеничного / Г. Є. Поліщук, В. В. Мартич, Ф. В. Перцевий. - а 2011 07854; заявл. 22.06.2011 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15

Зібрання