Вузол подачі тіста формувальної машини (Патент на корисну модель № 154220)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-01-26

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення конструкції валу таким чином, аби гігієнічні показники були покращені, безпека для споживача готової харчової продукції була забезпечена згідно вимогам.

Опис

Ключові слова

вузол, тісто, машина, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 154220 Україна, МПК A21C 3/10 (2006.01) Вузол подачі тіста формувальної машини / Бруква О. Ю., Бабко Є. М., Люлька Д. М., Бабич І. М., Олішевський В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201306733 ; заявл. 10.11.2022 ; опубл. 26.10.2023, Бюл. № 43/2023 – 4 с.

Зібрання