Ніж кутера перфорований (патент на корисну модель № 66843)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на корисну модель «Ніж кутера перфорований» включає формулу корисної моделі, суть якої полягає у тому, що наскрізні отвори розташовано на тій ділянці робочої частини, яка обмежена колами з радіусами, що розраховуються по певній математичній залежності. Наведено схему кутера, описано його переваги. Patent for utility model «Knife cutter perforated includes a formula for a useful model, the essence of which is that, through holes are located in the same area of the working part of which is limited circles with radii that are calculated on a particular mathematical dependence. Scheme of the cutter, described its advantages.

Опис

Ключові слова

кутер, подрібнення, ніж, перфорація, cooter, grinding, knife, perforation, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент 66843 UA, МПК B02C 18/20 (2006.01) Ніж кутера перфорований / Некоз О. І., Литовченко І. М., Батраченко О. В., Микитюк С. І. — № u 201106332 ; заявл. 20.05.2011 ; опубл. 25.01.2012, Бюл. № 2, 2012 р.

Зібрання