Обґрунтування напрямків з підвищення безпеки технологічних процесів на підприємствах зберігання, переробки та використання зерна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено пило-газовий режим для підприємств зберігання, переробки та використання зерна, дотримання якого повинно забезпечувати безпеку відповідних технологічних процесів. Запропоновано модель ефективної системи вибухозахисту для вищенаведених підприємств. Defined dust-gas conditions for enterprises storage, processing and use of grain, which should ensure compliance with relevant safety processes. The model of an effective system of explosion for the above Defined dust-gas conditions for enterprises storage, processing and use of grain, which should ensure compliance with relevant safety processes. The model of an effective system for explosion above plants.

Опис

Ключові слова

безпека, Words safety, ризик, risk, вибух, explosion, зерно, grain, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Обґрунтування напрямків з підвищення безпеки технологічних процесів на підприємствах зберігання, переробки та використання зерна / Н. В. Володченкова, О. В. Хіврич // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13–17 жовтня 2014. – К., 2014. - Ч. II. - С. 673.