Дослідження еволюційних методів оптимізації для вирішення складних задач

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При розв’язанні завдань оптимізації складних систем часто зустрічаються ситуації, які ускладнюють або унеможливлюють застосування класичних методів. Це зокрема обчислювальна складність, висока розмірність, істотна нелінійність та інше. Останнім часом широке застосування отримали еволюційні методи оптимізації. When solving problems of optimizing complex systems, situations that complicate or make it impossible to use classical methods are often encountered. This is in particular computational complexity, high dimensionality, material nonlinearity, and so on. Recently, widespread use of evolutionary optimization methods.

Опис

Ключові слова

оптимізація, алгоритм, граф, гібридні генетичні алгоритми, optimization, algorithm, graph, hybrid genetic algorithms, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Буряченко, М. Дослідження еволюційних методів оптимізації для вирішення складних задач / М. Буряченко, С. В. Грибков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 308.