Культурно-освітні перетворення доби Гетьманату

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За період Гетьманату були проведені важливі для України культурні та освітні реформи. Важливим зрушенням у духовній сфері стало утворення Української автокефальної православної Церкви на чолі з митрополитом В. Липківським. During the period Hetmanate were conducted important for Ukraine cultural and educational reform. An important shift in the spiritual realm was the formation of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church headed by Metropolitan Vladimir Lypkivskyi.

Опис

Ключові слова

доба Гетьманату, історія, культурно-освітні перетворення, day Hetmanate, history, cultural and educational transformation, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Коломієць, О. Культурно-освітні перетворення доби Гетьманату / О. Коломієць, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 31-33.