Пляшкомийна машина(Патент на корисну модель № 63882)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пляшкомийна машина містить корпус, чотири ванни, шприцювальні пристрої, ланцюг та п'ять пар зірочок, механізми завантаження і вивантаження пляшок, два теплообмінники, сітчастий барабан. Перша мийна ванна додатково оснащена механічним пристроєм для циркуляції лужного розчину. A bottle washing machine comprises a housing, four baths, jet devices, a chain and five pairs of sprockets, mechanisms of loading and unloading the bottles, two heat exchangers, a grate drum. The first washing bath is additionally equipped with a mechanical device for circulating the alkaline solution.

Опис

Ключові слова

пляшкомийна машина, циркулятор, мийна ванна, bath to wash, bottles washing machine, circulator, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 63882 Україна, МПК (2011.01) B08B 3/04 (2006.01)B08B 9/20 (2006.01) B67C 7/00. Пляшкомийна машина / Якобчук, Р. Л., Глущенко, С. М. ; заявник і патентовласник НУХТ. - № u201103104 ; заявл. 16.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл № 20.

Зібрання