Методичні підходи щодо оцінки ступеню вертикальної інтеграція маркетингових систем підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній роботі розглядаються типи маркетингових систем, які може використовувати підприємство для управління каналами розподілу. Виведені поняття та формули ступеню інтеграції вертикальних маркетингових систем. Зроблені висновки щодо величини цього показника для різних типів ВМС. The types of marketing system can be used by enterprise to manage distribution channels are considered. The concepts and formulas of the vertical marketing systems` level integration are derived. The conclusions about the value of this index for different types of VMS are maken.

Опис

Ключові слова

традиційна маркетингова система, вертикальна маркетингова система, горизонтальна маркетингова система, комбінована маркетингова система, маркетингові потоки, ступінь вертикальної інтеграції, traditional marketing system, vertical marketing system, horizontal marketing system, combined marketing system, marketing streams, level vertical integration, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Розумей, С. Б. Методичні підходи щодо оцінки ступеню вертикальної інтеграції маркетингових систем підприємств / С. Б. Розумей // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2007. - дод. до журн. № 21 – С. 96-99.

Зібрання