Ефективність виробництва можна оцінити за електро- та теплофізичними характеристиками згущених молочних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено прямолінійний характер залежності електропровідності від температури, концентрації жиру, СЗМЗ та цукрози. У перших трьох випадках електрична характеристика зростає, в останньому — знижується, що пов'язано з гальмуючою здатністю електронейтральних часток цукру в переміщенні електричних зарядів. На підставі комплексу експериментальних досліджень і математичної обробки даних розроблено один з можливих підходів до тестування складу згущеного молока з цукром, що полягає у вимірюванні електропровідності за двома температурами з подальшим визначенням вмісту шуканого компонента. Обґрунтована потреба у новітніх даних щодо електропровідності та теплофізичних характеристик молока і згущених молочних консервів, їх зміни під час виробництва, для підвищення точності технологічних розрахунків та визначення енергоємності виробництва.

Опис

Ключові слова

електропровідність, теплофізичні характеристики температура, жир, СЗМЗ, цукроза, згущене молоко з цукром, электропроводность, теплофизические характеристики температура, жир, СОМО, сахароза, сгущенное молоко с сахаром, electrical conductivity, thermal characteristics temperature, fat, sucrose, sweetened condensed milk, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Ефективність виробництва можна оцінити за електро- та теплофізичними характеристиками згущених молочних продуктів / В. О. Ромоданова, В. С. Смирнов, О. В. Кочубей, О. Г. Мазуренко // Харчова і переробна промисловість. – 1999. - № 11-12. – С. 15.

Зібрання