Стратегічні зміни політики управління персоналом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, управління персоналом, стратегія управління, концепцієя розвитку, personnel management, management strategy, concept of development

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Стратегічні зміни політики управління персоналом / Т. В. Березянко // Problems of management of enterprises in modern conditions : ХVІІ International Scientific Conference, 21-22 April 2021. – Kyiv : National University of Food Technologies, 2021. – P. 112