Стан та перспективи розвитку вакуумної та елегазової комутаційної апаратури високої напруги

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогоднішній день, на заміну застарілим високовольтним вимикачам, приходять сучасні елегазові та вакуумні вимикачі високої та надвисокої напруги. Ці електричні апарати стрімко розвиваються та вдосконалюються. Використання елегазу як дугогагасильного середовища, ефективніше в порівнянні із стиснутим повітрям і маслом. Вакуумні вимикачі в свою чергу є абсолютно безпечними для навколишнього середовища та мають досить великі строки експлуатації. В світі існує тенденція переходу на такі високовольтні вимикачі та поступове витіснення ними застарілих масляних та повітряних вимикачів. To date, replacing outdated high voltage switches come modern vacuum switches and SF6 insulated high and very high voltage. These electrical devices are rapidly evolving and improving. The use of sulfur hexafluoride as arc-extinguishing medium efficiently compared with compressed air and oil. Vacuum switches in turn is completely safe for the environment and have a very long service life. In the world there is a tendency to move to such high voltage switches and their gradual replacement of obsolete oil and air switches.

Опис

Ключові слова

вакуумні вимикачі, елегазові вимикачі, vacuum circuit-breakers, SF6 circuit-breakers, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Чикезов, В. Cтан та перспективи розвитку вакуумної та елегазової комутаційної апаратури високої напруги / В. Чикезов, І. Ю. Литвин, О. А. Мащенко // 79 міжн. наук. конф. молодих учених, асп. і студ. : тези доп. - 2013. – Ч. 2 - С. 360-361.