Спосіб сушіння морквяних вичавків (Патент на корисну модель № 51028)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб сушіння морквяних вичавок, який передбачає сушіння морквяних вичавок, який відрізняється тим, що сушіння проводять при товщині шару морквяних вичавок 0,8-1,2 см за допомогою інфрачервоного випромінювання при початковій величині опромінення 3660-2880 Вт/м2 і кінцевій 1100-1200 протягом 75-90 хв. Method of drying carrot pomace, which involves drying carrot pomace, characterized in that the drying is carried out at a layer thickness of 0,8-1,2 cm carrot pomace using an infrared radiation exposures at the initial 3660-2880 W/m2 and final 1100-1200 for 75-90 minutes.

Опис

Ключові слова

сушіння, інфрачервоне випромінювання, морквяні вичавки, drying, infrared radiation, carrot pomace, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 51028 UA, A23B 7/02 МПК (2009). Спосіб сушіння морквяних вичавків / Малежик І. Ф., Безусов А. Т., Луцик Ю. П., Бандуренко Г. М., Левківська Т. М.,заявник Національний університет харчових технологій. -№ u 201001105; заявл. 03.02.2010; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12, 2010 р.

Зібрання