Фактори активізації економічної євроінтеграції в продовольчій сфері

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена проблемам активізації економічної інтеграції в продовольчій сфері. Досліджено основні фактори, які забезпечать інтенсифікацію інтеграційних процесів. Визначено перспективи подальшої інтеграції вітчизняних харчових підприємств у світову економіку. The article deals with the problems intensify economic integration in the food sector. The basic factors that ensure intensification of integration processes. The prospects of further integration of national food enterprises in the global economy.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, інтеграція, integration, інтеграційні процеси, integration processes, економічна інтеграція, economic integration, євроінтеграційні процеси, European integration processes

Бібліографічний опис

Закревська, Л. М. Фактори активізації економічної євроінтеграції в продовольчій сфері / Л. М. Закревська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». — Херсон : ХДУ. — 2016. — Вип. 16. — Ч. 4. — С. 21-23.

Зібрання