Математична модель видавлювання у шнековому пресі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчення процесу видавлювання в шнековому механізмі олійного преса показало, що це не складний процес, математичний опис якого ускладнений. Тому при аналітичному дослідженні процесу видавлення вводиться ряд припущень і обмежень, які суттєво не впливають на фізичну суть явищ, але значно спрощують дослідження.которого затруднено. Studying the process of extrusion in a screw mechanism oil press has shown that this is not a complicated process, the mathematical description of which is difficult. Therefore, the analytical study of the extrusion process introduces a number of assumptions and limitations, which do not affect the physical nature of the phenomena, but greatly simplify the study.

Опис

Ключові слова

математична модель, mathematical modeling, видавлювання, extrusion, шнековий прес, screw press, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Модель видавлювання у шнековому пресі