Знаходження продуктивного розв’язку балансового співвідношення в моделі Леонтьєва “затрати – випуск”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

міжгалузевий баланс, межотраслевой баланс, interbranch balance, матричне рівняння, матричний мультиплікатор, витрати, матричное уравнение, матричный мультипликатор, затраты, matrix equation, matrix multiplicator

Бібліографічний опис

Чубенко. А. М. Знаходження продуктивного розв’язку балансового співвідношення в моделі Леонтьєва “затрати – випуск” / М. О. Юзвик, А. М. Чубенко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: тез. докл. 77-ї наук. конф. молодих учених, апірантів і студентів, 11—12 квітня 2011 р. - К : НУХТ, 2011. - Ч. 3. - С. 250 -251.