Про належність цілих функції багатьох змінних до класів збіжності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведено теорему, яка є перенесенням результатів з [3] на цілі функції багатьох комплексних змінних та наведено деякі її наслідки. The theorem, which is the transfer of the results of [3] to entire functions of several complex variables, and given its consequences.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., цілі функції, класи збіжності, належність, entire functions, convergence classes, affiliations

Бібліографічний опис

Мулява, О. М. Про належність цілих функції багатьох змінних до класів збіжності / О. М. Мулява // Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 25 – 26 червня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 149-151.