Визначення раціональних технологічних режимів солодорощення зерна сої

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено теоретичні та експериментальні дослідження з визначення факторів, які впливають на солодорощення сої, та раціональних режимів, які дозволяють отримати продукт високої якості. Theoretical and experimental researches to determine the factors that influence on soy malting and rational modes which allow to have product of high quality have been hold.

Опис

Ключові слова

солод сої, технологічні режими, солодорощення, продукт високої якості, soy malt, technological modes, soy malting, high quality product, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Хіврич, Б. І. Визначення раціональних технологічних режимів солодорощення зерна сої / Б. І. Хіврич, А. І. Українець, О. В. Олексійчук // Харчова промисловість. – 2007. - № 5. - С. 5-8.

Зібрання