Система керування ділянкою сокоочистки з використанням методів тензорного аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для сучасних систем керування промисловими підприємствами характерним є інтеграційний підхід, тобто об’єднання підсистем керування локальних технологічних ділянок в єдину виробничу інформаційну управляючу систему. Для вирішення задач керування в таких системах автоматизації, як правило необхідні математичні моделі і тому ефективність системи керування буде залежати від адекватності моделі, саме тому пропонується використовувати в системах автоматизації методи тензорного аналізу для розробки тензорних моделей та їх використанні при формуванні управляючого діяння. В роботі наводиться приклад використання даного підходу для ділянки цукрового заводу.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, сокоочистка, дефекосатурація, тензор, модель, система керування

Бібліографічний опис

Сідлецький, В. М. Система керування ділянкою сокоочистки з використанням методів тензорного аналізу / В. М. Сідлецький, А. П. Ладанюк // Автоматика/Automatiсs–2018 : матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 18–19 вересня 2018 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 29–30.