Мікроструктурний аналіз грибної суспензії на стадії підготовки до ропилювального сушіння

dc.contributor.authorШаркова, Надія Олексіївна
dc.contributor.authorТурчина, Т. Я.
dc.contributor.authorЖукотський, Е. К.
dc.contributor.authorДекуша, Ганна Валеріївна
dc.date.accessioned2021-02-11T08:08:34Z
dc.date.available2021-02-11T08:08:34Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractЗапропоновано нанотехнологічний метод обробки плодового тіла гриба ш иїтаке або його шапинок на стадії підготовки до розпилю вального сушіння. Зокрема, в процесі гом огенізації досягаєт ься гідром еханічна дест рукція високом іцних хіт инглюканових структур з отрим анням високого ступеня дисперсност і часточок нерозчинних фракцій у грибній суспензії, щ о має покращувати її текучі властивості. Проте при Д ІВ Е -обробці плодового т іла ш иїт аке ут ворюються стійкі високов’язкі гетерогенні колоїдні системи, які навіт ь при розведенні водою залиш аю т ься не т екучими і не можу ь подават ись в сушарку, щ о вим агає вивчення природи цих явищ. Проведено дослідження мікроструктури дисперсних часток грибної суспензії, отриманої за різних технологічних умов Д ІВ Е -оброб ки плодового т іла гриба ш иїт аке на ст а д ії підгот овки до розпилю вального сушіння. Мікрост руктурний аналіз показав, щ о ніж ки т а ш апинки гриба шиїтаке відрізняються за будовою та ст руктурою , що визначає їх міцнісні властивост і й ефективніст ь процесів диспергування т а гомогенізації. Так, у суспензії з плодового т іла гриба відбуваєт ься агрегування доволі розвинут их ст руктур гіфів, що погіршує умови її розпилювального сушіння.uk_UA
dc.identifier.citationМікроструктурний аналіз грибної суспензії на стадії підготовки до ропилювального сушіння / Н. О. Шаркова, Т. Я. Турчина, Е. К. Жукотський, Г. В. Декуша // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 240–247.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/32564
dc.subjectгриб шиїтакеuk_UA
dc.subjectдиспергуванняuk_UA
dc.subjectdispersionuk_UA
dc.subjectshiitake mushroomuk_UA
dc.subjectгомогенізаціяuk_UA
dc.subjectсуспензіяuk_UA
dc.subjectsuspensionuk_UA
dc.subjecthomogenizationuk_UA
dc.subjectмікроструктурний аналізuk_UA
dc.subjectmicrostructural analysisuk_UA
dc.titleМікроструктурний аналіз грибної суспензії на стадії підготовки до ропилювального сушінняuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
MICROSTRUCTURE ANALYSIS.pdf
Розмір:
3.5 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання