Технологічні комплекси харчових виробництв : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В навчальному посібнику представлено сучасні форми організації технологічних комплексів харчових виробництв для переробки рослинної та тваринної сировини в харчові продукти. Розглядаються технологічні комплекси переробки зерна, виробництва хліба і макаронних виробів, кондитерських виробів, молока, м’яса, цукру, крохмалю і патоки, олійних, жирових, бродильних і харчоконцентрантних виробництв. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців зі спеціальності 133 «Галузеве машиннобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв». Навчальний посібник може буде цікавим для студентів та магістрантів інших спеціальностей, зокрема технологічних, а також інженерно-технічним працівникам підприємств харчової та переробної промисловості. The textbook presents modern forms of organization of technological complexes of food production for the processing of plant and animal raw materials into food products. The technological complexes of grain processing, production of bread and pasta, confectionery, milk, meat, sugar, starch and molasses, butter, fatty, fermentable and food concentrates are considered. The textbook is intended for students of higher educational institutions, which trains specialists in specialty 133 "Sectoral Machine Building" specialization "Equipment for processing and food industries." The manual may be of interest to students and graduates of other specialties, in particular technological, as well as engineering and technical staff of the food and processing industry.

Опис

Ключові слова

технологія, комплекс, виробництво, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, technology, complex, production

Бібліографічний опис

Технологічні комплекси харчових виробництв : навчальний посібник / В. І. Теличкун, О. М. Гавва, Ю. С. Теличкун, О. О. Губеня, М. Г. Десик, О. М. Чепелюк. – Київ : Видавництво «Сталь», 2017. – 456 с.