Управління грошовими потоками підприємства у контексті інституціональної економічної теорії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Здійснено адаптацію теорії контрактів і організацій до управління грошовими потоками підприємства. Запропоновано моделювання грошових контрактів підприємств різних форм власності у контексті теорії трансакційних витрат. Adaptation of the theory of contract and the organizations to operation of cash-flow of the enterprise is has been carried out. Modeling of monetary contract of the enterprises of different patterns of ownership in a context of transaction theory is offered.

Опис

Ключові слова

грошовий потік, теорія контрактів, теорія організацій, теорія трансакційних витрат, cash-flow, theory of contract, theory of organizations, transaction theory, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Косова, Т. Д. Управління грошовими потоками підприємства у контексті інституціональної економічної теорії / Т. Д. Косова, Г. О. Роганова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. - 2007. - №2(8). - С. 160-165.

Зібрання