Склад суміші мікроорганізмів для виробництва сирокопчених та сиров'ялених м'ясних продуктів (Патент на винахід № 74357)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад суміші мікроорганізмів для виробництва сирокопчених та сиров'ялених м'ясних продуктів, що включає Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Micrococcus varians, який відрізняється тим, що додатково містить Pediococcus cerevisiae, Propionibacterium shermanii, Bifidobacterium longum з наступним співвідношенням культур, мас. %: Lactobacillus plantarum 50-55 Lactobacillus casei 30-25 Micrococcus varians 10-7 Pediococcus cerevisiae 5-8 Propionibacterium shermanii 2,5-3,5 Bifidobacterium longum 2,5-1,5. The composition of mixtures of microorganisms for the production of smoked and damp-dried meat products, including Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Micrococcus varians, wherein further comprising Pediococcus cerevisiae, Propionibacterium shermanii, Bifidobacterium longum from the following equation cultures masses. %: Lactobacillus plantarum 50-55 Lactobacillus casei 30-25 Micrococcus varians 10-7 Pediococcus cerevisiae 5-8 Propionibacterium shermanii 2,5-3,5 Bifidobacterium longum 2,5-1,5.

Опис

Ключові слова

суміші мікроорганізмів, органолептичі показники, сирокопчені та сиров'ялені м'ясні продукти, mixture of microorganisms, organoleptic indicators, smoked and dried sausages, meat products, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Патент № 74357 UA, МПК C12N1/20 (2006.01) A22C 11/00 Склад суміші мікроорганізмів для виробництва сирокопчених та сиров'ялених м'ясних продуктів / Воронцов О. О., Школоберда О. В. ; Національний університет харчових технологій ; № u 2012 04318 ; заявл. 06.04.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20.

Зібрання