Одна виробнича задача оптимального розподілу ресурсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

розподіл ресурсів, динамічне програмування, метод оптимізації, resource allocation, dynamic programming, optimization method, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Владімірова, О. Одна виробнича задача оптимального розподілу ресурсів / О. Владімірова, В. М. Сафонов // Сучасні методи створення нових технологій та обладнання в харчовій промисловості : програма і матеріали Міжнародної наукової конфереції молодих вчених, аспірантів і студентів, 23-25 квітня 2002 р. – У 2 ч. - К.: НУХТ, 2002.- Ч. І.- С. 90.