Механічний сепаратор

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Механічний сепаратор якій містить станину, завантажувальний бункер, нагнітаючий шнек, м'ясонасос, сито, робочий шнек та патрубки, який відрізняється тим, що нагнітаючий шнек поділений на транспортуючу та нагнітальну частини, нагнітальна частина виконана двозахідною.
Mechanical separator which comprises a frame, hopper, delivery auger, meat pump, screen, working auger and connections, which is characterized in that the forcing screw is divided into conveying and injection parts, injection part is double-threaded.

Опис

Ключові слова

нагнітаючий шнек, delivery auger, механічний сепаратор, mechanical separator, м'ясонасос, meat pump

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 45863 U Україна, МПК (2009) В30B 9/12 Механічний сепаратор / Гребень Є. В., Риндюк Д. В.;заявник Національний університет харчових технологій. — № u 2009 06932 ; заявл. 02.07.2009 ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22, 2009 р.

Зібрання