Інтелектуальний аналіз і обробка вимірювальної інформації в підсистемі технологічного моніторингу процесу екстрагування цукру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Загальний опис підсистеми моніторингу діффузійного відділу цукрового заводу, основні етапи обробки, оцінка об'єкта управління за допомогою інтелектуального аналізу даних (очищення сигналу, вейвлет-аналіз, прогнозування). A general description of the subsystem for monitoring of sugar factory diffusion technological department, the main stages of processing, evaluation of the management object through data mining (clearing signal, wavelet analysis, forecasting).

Опис

Ключові слова

підсистема моніторингу процесу, інтелектуальний аналіз і обробка даних, process monitoring subsystem, intelligent analysis and data processing, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Зігунов, О. М. Інтелектуальний аналіз і обробка вимірювальної інформації в підсистемі технологічного моніторингу процесу екстрагування цукру / О. М. Зігунов, В. Д. Кишенько // Автоматика — 2011. Automatics — 2011 : XVIII Міжнар. конф. з автомат. упр., 28–30 верес. 2011 р. : матеріали конф. — Львів, 2011. - С. 323.