Екструзійний картоплепродукт (Патент на корисну модель № 97746)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Екструзійний продукт, що містить сухе картопляне пюре, крупу пшоняну, яблучний порошок, морквяний порошок, сіль у певних співвідношеннях. Продукт повністю готовий до вживання.

Опис

Ключові слова

екструзійний картоплепродукт, сухе картопляне пюре, крупа пшоняна, яблучний порошок, морквяний порошок, сіль, екструзионный картофелепродукт, сухое картофельное пюре, крупа пшенная, яблочный порошок, морковный порошок, соль, extruded potato product, powdered mashed potatoes, millet, apple powder, carot powder, salt, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Патент № 97746 UA, МПК А23L 1/216 (2006.01) Екструзійний картоплепродукт / Шульга О. С., Шульга С. І. : заявник і власник патенту Національний університет харчових технологій. – № u 201407134 ; заявл. 24.06.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7, 2015 р.

Зібрання