Математична модель дихання яблук з урахуванням динаміки концентрації етилену

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НУХТ

Анотація

Запропонована модель зміни концентрацій кисню, двоокису вуглецю та етилену під час дихання яблук у герметичному контейнері. Вимірювання концентрації газів проводилося на модернізованій дослідній установці. Вірогідність математичної моделі підтверджена дослідами. We propose a concentration change model of oxygen, carbon dioxide arid ethylene during apples breathing in the hermetic container. Gas concentration measurement was taken on the modernized investigation unit. Mathematical model confidence was confirmed by research.

Опис

Ключові слова

дихання, яблука, етилен, breathing, apples, ethylene, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Потапов, С. Г. Математична модель дихання яблук з урахуванням динаміки концентрації етилену / С. Г. Потапов, М. М. Масліков // Наукові праці НУХТ. - 2011. - № 38. - С. 36-40.

Зібрання