Управління внутрішнім опором дифузії вологи зміненням тиску внутрішньокапілярних газів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обґрунтовано гіпотезу зменшення внутрішньо капілярного опору дифузії вологи зміненням тиску внутрішньо капілярних газів, обґрунтовано способи змінення тиску внутрішньо капілярних газів заданим їх вмістом, експериментально доведено теоретично обґрунтовану гіпотезу та отримано напівемпіричні рівняння управління внутрішньо капілярним опором дифузії заданим зміненням внутрішньо капілярного тиску газів для малорухомого шару зерна товщиною 0,22 ...0,34 м. The hypothesis of reduction inwardly of capillary resistance of diffusion of moisture is reasonable by the change of pressure inwardly capillary gases, the methods of change of pressure are reasonable inwardly capillary gases by set their content, an in theory reasonable hypothesis is experimentally well-proven and semiempiric equalizations of management are got inwardly by capillary resistance of diffusion by the set change inwardly of capillary pressure of gases for the not mobile layer of grain in 0,22.0,34 м. thick.

Опис

Ключові слова

кафедра технології зберігання і переробки зерна, внутрішньо капілярні гази, зерно, вологість, зневоднення, опір дифузії, grain, dehydration, humidity, inwardly capillary gases, resistance of diffusion

Бібліографічний опис

Гапонюк, І. І. Управління внутрішнім опором дифузії вологи зміненням тиску внутрішньокапілярних газів / І. І. Гапонюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІV Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 8 вересня 2015 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2015. – С. 107-109.