Розвиток сировинної бази молокопереробної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У розділі монографії розглянуто розвиток молочного тваринництва, світові тенденції виробництва молока, прогноз розвитку виробництва молока, ємність ринку молока, баланс галузі, головні проблеми галузі для забезпечення ємності ринку, стратегічні напрями збалансованого розвитку молочного ринку. The section of the monograph consists of the following parts: the development of dairy farming, world trends in milk production, the forecast for the development of milk production, the capacity of the milk market, the balance of the industry, the main problems of the industry to ensure the market capacity, strategic directions for the balanced development of the dairy market.

Опис

Ключові слова

молоко, молочна продукція, підприємства, молочне скотарство, аналіз, статистичні дані, виробництво, споживання, ринок, milk, dairy products, enterprises, dairy farming, analysis, statistics, production, consumption, market, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Якимчук, Т. В. Розвиток сировинної бази молокопереробної галузі / Т. В. Якимчук // Збалансування продовольчого ринку в контексті забезпечення продовольчої безпеки : монографія. – Київ : Кондор, 2015. – С. 118-153.