Окислювальна стабільність лляної олії та фосфоліпідного жирового продукту підвищеної біологічної цінності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено результати експериментальних досліджень антиоксидантної властивості фосфатидних концентратів та добавки КТІОЛ-ДТК в модельних розчинах лляної олії. Встановлено явище синергізму антиоксидантної дії фосфоліпідів і добавки при концентраціях 0,1-0,5%.
The article provides the results of experimental research of antioxidizing properties of phospholipid concentrates and KTIOL-DTK additive in modeling solutions of flaxseed oil. The phenomenon of synergism of antioxidant actions of phospholipids and the additive at concentration of 0,1-0,5% is ascertained.

Опис

Ключові слова

антиоксидантна властивість, лляна олія, фосфатидний концентрат, добавка КТІОЛ, стійкість до окиснення, antioxidant property, flaxseed oil, phosphatide concentrate, KTIOL additive, oxidative firmness, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Окиснювальна стабільність лляної олії та фосфоліпідного жирового продукту підвищенної біологічної цінності / І. М. Осейко, І. Є. Шеманська, Л. О. Скачко, А. Т. Лазаренко // Харчова промисловість. - К. : НУХТ, 2011. - Вип. 10-11. – С. 65-70.

Зібрання