Сегментація споживачів в аспекті маркетингу харчових продуктів

dc.contributor.authorТкачук (Стахурська), Світлана Валеріївна
dc.contributor.authorСтахурська, Світлана Антонівна
dc.contributor.authorСтахурський, Валерій Олександрович
dc.date.accessioned2021-11-19T20:33:31Z
dc.date.available2021-11-19T20:33:31Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractХарчова промисловість є однією із найбільш стратегічних сфер діяльності, вона пов’язана із продовольчою безпекою країни, рівнем життя та станом здоров’я громадян. Маркетингові засади ведення бізнесу у харчовій сфері повинні поєднувати в собі декілька важливих аспектів: суто мар-кетинговий (дослідження ринку, задоволення потреб споживачів), соціально-відповідальний та етичний (висока якість продуктів, достовірність інформації, етичність реклами, врахування релігійних, етнографічних та інших особливостей) та фізіологічний (врахування фізіологічних потреб людини у харчуванні). Сегментація ринку дає можливість краще зрозуміти потреби споживачів та задовольнити їх, що належить до маркетингового аспекту бізнесу, та має нерозривно співіснувати з двома іншими вищевказаними аспектами. Метою дослідження є розроблення системи сегментації споживачів харчо-вих продуктів. Методи дослідження: узагальнення, систематизації, індукції та дедукції, графічний метод. Результати дослідження. Розроблена система сегментації споживачів ха-рчових продуктів за психографічним принципом, охарактеризований кожен сегмент. Галузь застосування результатів: результати дослідження можуть за-стосовуватись у сфері маркетингу харчових продуктів. Система сегментації споживачів харчових продуктів має базува-тись на комплексному психографічному факторі, при цьому економічний та демо-графічний чинники також матимуть місце, оскільки вони можуть впливати на стиль життя та мотиви до здійснення покупок. Запропонована система сегмен-тації нараховує шість основних груп споживачів: «Класика» (прибічники класичної теорії раціонального харчування), «Стрімкий драйв» (люди із насиченим ритмом життя: молоді та енергійні екстраверти; романтичні шукачі пригод (інтроверт-ний тип); люди бізнесу із насиченим графіком роботи), «Еко-френдлі та Круелті-фрі» (люди, що переймаються збереженням довкілля та гуманним ставленням до живих істот), «Хелслайф» (прибічники здорового способу життя: заради краси, за-гального іміджу, перемоги над хворобою, а також люди, що хворобливо пережива-ють за власне здоров’я), «Релігія та ритуали» (люди, на харчові пріоритети яких значний вплив чинить релігія) і «Байдужі» (ті, що з певних причин не переймаються питанням раціонального харчування, не керуються принципами при виборі про-дуктів). Завданнями маркетингу в сфері харчових продуктів є, по-перше, максима-льно задовольнити потреби кожної групи, по-друге, формувати правильні потреби, сприяти здоровому харчуванню, раціональному споживанню, збереженню до-вкілля, доступності харчових продуктів усім категоріям, формування якісної без-печної пропозиції харчових продуктів.uk_UA
dc.identifier.citationТкачук, С. В. Сегментація споживачів в аспекті маркетингу харчових продуктів / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 9 (244). – С. 79–86.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/36651
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectмаркетинг харчових продуктівuk_UA
dc.subjectмаркетингuk_UA
dc.subjectхарчова промисловістьuk_UA
dc.subjectсегментація ринкуuk_UA
dc.subjectпсихографічний фактор сегментаціїuk_UA
dc.subjectспоживчий сегментuk_UA
dc.subjectстиль життя споживачівuk_UA
dc.subjectfood marketinguk_UA
dc.subjectmarketinguk_UA
dc.subjectfood industryuk_UA
dc.subjectmarket segmentationuk_UA
dc.subjectpsychographic segmentation factoruk_UA
dc.subjectconsumer segmentuk_UA
dc.subjectconsumer lifestyleuk_UA
dc.subjectкафедра маркетингуuk_UA
dc.subjectкафедра економіки праці та менеджментуuk_UA
dc.titleСегментація споживачів в аспекті маркетингу харчових продуктівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
foodsegm21.pdf
Розмір:
521.78 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання