Динаміка виробничого травматизму в харчовій промисловості за останні роки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі проаналізовано динаміку виробничого травматизму в харчовій промисловості України за період з 2003 по 2011 роки. Проведений розподіл кількості працівників чоловічої і жіночої статі, які отримали виробничу травму на підприємствах харчової промисловості. Розраховані показники частоти і тяжкості травматизму. The state of occupational injuries in Ukraine for the period 2003...2011. Submitted a study of the dynamics of occupational injuries in the food industry in Ukraine for the period 2003 ... 2011. The indexes of frequency and weight of traumatism are expected.

Опис

Ключові слова

виробничий травматизм, нещасний випадок, коефіцієнт частоти травматизму, коефіцієнт часткової втрати працездатності, коефіцієнт тяжкості травматизму, occupational injuries, accidents, coefficient of frequency of traumatism, coefficient of partial loss of capacity, coefficient of weight of traumatism, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Євтушенко О. В. Динаміка виробничого травматизму в харчовій промисловості за останні роки/ О. В. Євтушенко // 78-а Міжнар. наук. конф. студ., асп. і молод. вчених : тези доп. , 2–3 квіт. 2012 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2012. – Ч. 2. – С. 365–366.