Парова електрична установка малої потужності (Патент на корисну модель № 123514)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Парова електрична установка малої потужності містить камеру згоряння, паровий котел, парову мікротурбіну з електрогенератором, водяний трансформатор, насос живильний та систему трубопроводів, які з’єднані в основний пароводяний контур, тепловий насос, що з’єднаний із водяним трансформатором та охолоджуваною рідиною у вторинний тепловий контур. Steam electric setting low power contains a combustion chamber, a steam boiler, a steam microturbine with an electric generator, a water transformer, a nutrition pump and a system of pipelines that are connected to the main steam and water circuit, a heat pump connected to the water transformer and the liquid to be cooled into the secondary thermal contour.

Опис

Ключові слова

паровий котел, мікротурбіна, водяний трансформатор, steam boiler, microturbine, water transformer, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Патент 123514 UA, МПК F01K 13/00 (2018.01) Парова електрична установка малої потужності / Циганкова Г. А. - № u 201710134 ; завл. 20.10.2017 ; опубл. 26.02.2018 ; Бюл. № 4, 2018 р.

Зібрання