Спосіб маринування м'яса (Патент на корисну модель № 73998)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб маринування м'яса включає різання м'яса на шматки, додавання солі, дрібно нарізаної чи подрібненої цибулі, 3 % розчину оцтової кислоти у кількості 2 % до маси м'яса і витримування при 2-4 °С упродовж 8-12 годин. Різані шматки м'яса попередньо ін'єктують маринадною заливою з рН 3,6-4,6, приготовленою на електроактивованому сольовому розчині з вмістом кухонної солі 3 %, співвідношення м'яса та заливи (5:1-5:3). Витримують 1,0-1,5 години, а оцтову кислоту й кухонну сіль при подальшому змішуванні додають у кількості 0,15-0,2 %. A method for pickling meat comprises cutting the meat into pieces, adding salt, chopped or grated onion, a 3 % acetic acid solution in an amount of 2 % from meat weight and keeping at 2-4 °C in the course of 8-12 hours. The dissected meat pieces are preliminary injected with vinegar pickle of pH 3.6-4.6, prepared on an electroactivated saline solution with a table salt content of 3 %, a meat-vinegar pickle ratio of (5:1-5:3). It is kept for 1.0-1.5 hours, and while carrying the further mixing the acetic acid and table salt are added in an amount of 0.15-0.2 %.

Опис

Ключові слова

електроактивована вода, оцтова кислота, маринування, м’ясо, цибуля, сіль, electrically activated water, acetic acid, marinating meat, salt, onion, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 73998 U Україна, A22C 5/00. Спосіб маринування м'яса / Т. П. Гоцик, Г. М. Бандуренко, О. С. Віннов, Д. А. Засєкін ; заявник Національний університет біоресурсів і природокористування України. - № u 2012 04687 ; заявл. 17.04.2012 ; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.

Зібрання