Питання стану продовольчої безпеки в країні та світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

продукти харчування, норми споживання, продовольчі проблеми, аграрний сектор, вітчизняний товаровиробник, foodstuffs, norm of consumption, food problems, agrarian sector, home commodity producer, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Кравченко, І. Й. Питання стану продовольчої безпеки в країні та світі / І. Й. Кравченко // Тенденції розвитку організаційного та проектного менеджменту : XXXII Міжнародна науково - практична конференція з економіки, 6-7 грудня 2013р. : тези доповідей. — Львів, 2013. — С. 86-88.