Удосконалення управління трудовим потенціалом підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На даний час трудовий потенціал є вирішальним чинником в ефективності господарювання і конкурентної переваги на ринку для підприємства. Currently, the employment potential is a decisive factor in economic efficiency and competitive advantage in the market for the company.

Опис

Ключові слова

управління, трудовий потенціал, підприємство, management, employment potential, enterprise

Бібліографічний опис

Литвиненко, М. Є. Удосконалення управління трудовим потенціалом підприємства / М. Є. Литвиненко / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 140-142.