Екобезпечний сталий розвиток трансформаційного суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальність дослідження пов'язана з практичними потребами екологічної безпеки, завданням пошуку шляхів та ресурсів для вирішення екологічних проблем, що є надзвичайно серйозними в Україні. Серед низки пріоритетних завдань: визначення "розвитку екосистем" (його зміст та складові); людський фактор у розвитку системи безпеки; екологічна свідомість як основа екологічної активності.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, екобезпека, сталий розвиток, трансформаційне суспільство, стан довкілля, умови життя, экобезопасность, устойчивое развитие, трансформационное общество, состояние окружающей среды, условия жизни, ecosafety, sustainable development, transformational society, environment state, living conditions

Бібліографічний опис

Попова, І. В. Екобезпечний сталий розвиток трансформаційного суспільства / І. В. Попова, Л. М. Мазур, С. О. Ковальова // Хімічна технологія та інженерія : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-30 червня 2017 р. Львів : Львівська політехніка, 2017. - С. 324-325