Визначення оптимальних параметрів проведення процесу кристалізації цукрози при додаванні хімічного реагенту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено оптимізацію процесу кристалізації цукрози методом Харрінгтона і визначено оптимальні параметри проходження процесу кристалізації цукрози при додаванні хімічного реагенту
Optimization of process crystallization of sucrose solution using method Harrington was studied and the optimum parameters of process crystallization of sucrose solution with additive chemical reagents were defined.

Опис

Ключові слова

оптимізація, оптимальні параметри, цукроза, кристалізація, optimization, optimum parameters, sucrose, crystallization, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Подобій, О. В. Визначення оптимальних параметрів проведення процесу кристалізації цукрози при додаванні хімічного реагенту / О. В. Подобій, В. О. Мірошник, О. М. Мірошников // Харчова промисловість. - 2010. - Вип. 9. – С. 166-168.

Зібрання