Формування адаптивної фінансової стратегії підприємств корпоративного типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НО "Перспектива"

Анотація

Узагальнено підходи щодо розробки адаптивної фінансової стратегії підприємств корпоративного типу. Досліджено особливості формування капіталу вітчизняними корпораціями та запропоновано напрями забезпечення їх ефективної фінансової діяльності. Generalized approach to develop adaptive enterprise corporate financial strategy type. The features of capital formation and domestic corporations Directions provision of effective financial activities.

Опис

Ключові слова

адаптивна фінансова стратегія, підприємства корпоративного типу, adaptive financial strategy, corporate enterprise type, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Климаш, Н. І. Формування адаптивної фінансової стратегії підприємств корпоративного типу / Н. І. Климаш // Перспективи розвитку фінансової системи : економічні та інноваційні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 30-31 травня 2014 р. – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – Ч. 3. – 116 с. – С. 99-101.