Вплив навантаження, крупності та вологості зерна ячменю на ефективність його лущення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати досліджень впливу навантаження, крупності зерна та тривалості процесу на ефективність лущення за різної вологості ячменю у лабораторному голендрі. Показано нелінійну залежність ефективності лущення за вказаних факторів. The results of the study of the influence of load, grain size and duration of the process on the peeling efficiency at different moisture content of barley in a laboratory peeler are presented. Shown is a nonlinear dependence of the peeling efficiency under the indicated factors.

Опис

Ключові слова

лущення, ячмінь, ефективність, dehulling, barley, efficiency, size, крупність, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Чорний, В. М. Вплив навантаження, крупності та вологості зерна ячменю на ефективність його лущення / В. М. Чорний, Є. І. Харченко // Майбутній науковець – 2017 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 грудня 2017 р. – Северодонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 138–140.