Спосіб приготування насадкової колонки для препаративної імітованої дистиляції ефірних олій (Патент України на корисну модель № 45836)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб приготування насадкової колонки для препаративної імітованої дистиляції ефірних олій, що включає приготування насадки нанесенням нерухомої фази на твердий носій та заповнення нею хроматографічної колонки, який відрізняється тим, що насадка розділена на чотири секції за розмірами зернин твердого носія: перша секція – 14-16 мас.%, розмір зернин 2-3 мм; друга секція -23-27 мас.%, розмір зернин 1-2 мм; третя секція - 23-27 мас.%, розмір зернин 0,56-1 мм; четверта секція - 30-40 мас.%, розмір зернин 0,56-1 мм, а нерухома фаза наноситься на секції твердого носія в порядку збільшення концентрації і становить відносно твердого носія ,%: перша секція – 14-16, друга секція – 15-17, третя секція – 17-18, четверта секція -18-20. Preparation preparative column for simulated distillation of essential oils, including cooking tips applying stationary phase for solid carrier and filling her chromatographic column, characterized in that the nozzle is divided into four sections-size grains of solid media: the first section - 14-16 wt .%, the size of grains of 2-3 mm, the second section -23-27 wt.%, the size of grains of 1-2 mm, and the third section - 23-27 wt.%, the size of grains 0,56-1 mm; fourth Section - 30 -40 wt.%, the size of grains 0,56-1 mm and the stationary phase is applied to sections of solid media in order of increasing concentration and is relatively solid carrier,%: the first section - 14-16, the second section - 15-17, the third section - 17-18, the fourth section-18-20.

Опис

Ключові слова

препаративна колонка, a preparative column, твердий носій, a solid carrier, імітована дистиляція ефірних олій, the simulated distillation of essential oils, ефірні олії, essential oils, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології оздоровчих продуктів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Патент 45836 UA, МПК B01D15/08 Спосіб приготування насадкової колонки для препаративної імітованої дистиляції ефірних олій [Текст] / Фролова Н. Е., Українець А. І., Силка І. М., Усенко В. О., Чепель Н. В., Науменко К.А. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 200906562 ; заявл. 23.06.2009 ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22, 2009 р.

Зібрання