Використання хемометричних методів в контролі якості харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із основних завдань в контролі якості харчових продуктів є проведення якісного хімічного аналізу, який передбачає визначення та ідентифікацію аналізу, а також проводення дискримінації зразків. Це, в свою чергу, дозволяє провести класифікацію об’єктів аналізу: при визначенні - розділення зразків на групи, які містять аналіт в різних концентраціях; при ідентифікації - висновок про відповідність аналізу і еталону; при дискримінації - розділення масиву об’єктів, що аналізуються, на групи із близькими характеристиками. One of the main tasks in the control of food quality is of high quality chemical analysis, which provides for the definition and identification analysis, and fulfilling discrimination samples. This, in turn, allows for the classification of objects of analysis: to determine - the separation of samples containing different concentrations of analyte in; the identification - opinion on the conformity analysis and benchmark; with discrimination - separation array of objects analyzed in groups with close characteristics.

Опис

Ключові слова

якість, хімічний аналіз, харчові продукти, quality, chemical analysis, food, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Іщенко, В. М. Використання хемометричних методів в контролі якості харчових продуктів / В. М. Іщенко, Н. П. Суходольська, М. В. Іщенко // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма та матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції, 24-25 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 120-121.