Застосування методу оцінки ризиків «аналізування причин і наслідків» на етапі просіювання борошна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Чернігівський національний технологічний університет

Анотація

За рахунок такого детального розгляду причин та наслідків, можливо в повній мірі оцінити й задокументувати роботу програм-передумов та сформувати відповідні коригувальні дії. Through this detailed consideration of causes and effects, it is possible to fully evaluate and document the performance of the preconditioning programmes and formulate appropriate corrective actions.

Опис

Ключові слова

аналізування причин і наслідків, просіювання, керування ризиком, дерево відмов, analysing causes and effects, sifting, risk management, fault tree, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Бідах, Д. Застосування методу оцінки ризиків «аналізування причин і наслідків» на етапі просіювання борошна / Д. В. Бідах, О. О. Петруша // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019) : матеріали тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 травня 2019 р., м. Чернігів. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Т. 2. – С. 49-51