Development of restaurant and hotel business in the condition of the COVID-19 pandemic

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Індустрія гостинності зараз стикнулася з найбільшим випробуванням за останній час. Зміни, які відбуваються в сучасному світі внаслідок пандемії коронавірусу обумовлюють трансформацію поведінки споживачів готельних і ресторанних послуг, які стають більш обережними та вибагливими. Питання пошуку оптимізації функціонування закладів готельного та ресторанного господарства під час карантинних обмежень стоїть досить гостро. Узагальнення результатів проведеного дослідження дає змогу стверджувати, що в умовах пандемії COVID-19 найбільш дієвими інструментами антикризового розвитку підприємств індустрії гостинності є розроблення і впровадження планів інноваційної стратегічної діяльності, а саме диференціація та диверсифікація готельних та ресторанних послуг, співпраця між закладами, моделювання нових способів сервісу, організація безпечного обслуговування споживачів, надання якісної доставки, активне застосування інтернет-маркетингу та дистанційних технологій.Індустрія гостинності зараз стикнулася з найбільшим випробуванням за останній час. Зміни, які відбуваються в сучасному світі внаслідок пандемії коронавірусу обумовлюють трансформацію поведінки споживачів готельних і ресторанних послуг, які стають більш обережними та вибагливими. Питання пошуку оптимізації функціонування закладів готельного та ресторанного господарства під час карантинних обмежень стоїть досить гостро. Узагальнення результатів проведеного дослідження дає змогу стверджувати, що в умовах пандемії COVID-19 найбільш дієвими інструментами антикризового розвитку підприємств індустрії гостинності є розроблення і впровадження планів інноваційної стратегічної діяльності, а саме диференціація та диверсифікація готельних та ресторанних послуг, співпраця між закладами, моделювання нових способів сервісу, організація безпечного обслуговування споживачів, надання якісної доставки, активне застосування інтернет-маркетингу та дистанційних технологій. The hospitality industry is now facing the biggest test in recent times. The changes taking place in the modern world as a result of the coronavirus pandemic are causing a transformation in the behavior of consumers of hotel and restaurant services, which are becoming more cautious and demanding. The issue of finding optimization of the functioning of hotel and restaurant facilities during quarantine restrictions is quite acute. Summarizing the results of the study suggests that in a pandemic COVID-19 the most effective tools for crisis development of the hospitality industry is the development and implementation of plans for innovative strategic activities, namely the differentiation and diversification of hotel and restaurant services, cooperation between institutions, modeling new ways, organization of safe customer service, providing quality delivery, active use of Internet marketing and remote technologies.

Опис

Ключові слова

індустрія гостинності, ресторанний бізнес, готельний бізнес, заклад ресторанного господарства, готельне підприємство, пандемія Covid-19, hospitality industry, restaurant business, hotel business, pandemic Covid-19, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Development of restaurant and hotel business in the condition of the COVID-19 pandemic / О. Shydlovska, Т. Ishchenko, І. Medvid, О. Sobin // Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic : scientific monograph // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – P. 463–472.