Psychotropic substance and drugs in food

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Psychotropic substance and drugs in food have a pernicious effect on human organism. In general, proper nutrition, avoiding various types of products can help us live a long and happy life. One of the most important problems of this thesis is that this problem applies to everyone. Психотропні речовини та наркотики в їжі згубно впливають на організм людини. Загалом, правильне харчування, уникаючи різні види продукції може допомогти нам прожити довге і щасливе життя. Одна з найважливіших проблем цієї тези є те, що ця проблема стосується кожного.

Опис

Ключові слова

narcotic, coffee, research, psychoactive, кава, аромат, досліди, психотропний, наркотик, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Banami-Belskaya, M. Psychotropic substance and drugs in food / M. Banami-Belskaya, D. Kozlova, K. Chala // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 80-ої студентської конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, 10– 11 квітня 2014 р. - К. : НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 281-282.