Cтруктурно-параметричний оптимізаційний синтез функціонального модуля дозування в’язких та пластичних харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою створення пакувальної машини є реалізація технологічного процесу пакування та отримання пакування встановленої якості найбільш простим/дешевим/швидким способом. Одна і та ж операція технологічного процесу може бути реалізована по-різному, що призводить до виникнення певної кількості можливих структурних схем та конструктивних виконань функціональних модулів (ФМ) машини.
The purpose of creating a packaging machine is to implement the technological process of packaging and produce packaging of a specified quality in the simplest/cheapest/fastest way. The same process operation can be realized in different ways, which leads to a certain number of possible structural schemes and design versions of the machine's functional modules (FMs).

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, оптимізація, функціональний модуль, дозування, в'язкі харчові продукти, пластичні харчові продукти, optimization, functional module, dosage, viscous food products, plastic food products

Бібліографічний опис

Токарчук, С. В. Cтруктурно-параметричний оптимізаційний синтез функціонального модуля дозування в’язких та пластичних харчових продуктів / С. В. Токарчук, О. М. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 9-10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 69-70