Чи безпечна професія сторожа?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз нещасних випадків на виробництві, що сталися зі сторожами. Визначено основні причини таких випадків. Проаналізовано основні види подій в наслідок яких були травмовані сторожа. Розглянуто типові нещасні випадки, що сталися зі сторожами на підприємствах різних видів економічної діяльності. Розроблено заходи безпеки для працівників, залучених до охоронних робіт. The analysis of accidents at work happened with the watchmen. The main causes of such cases are determined. The main types of events analyzed as a result of which traumatized guard was investigated. Considered typical accidents that occurred with the guards at enterprises of different types of economic activity. Developed safety measures for workers involved in security works.

Опис

Ключові слова

нещасні випадки, accidents, професія, profession, сторож, watchman, заходи безпеки, security measures, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Романенко, Н. В. Чи безпечна професія сторожа? / Н. В. Романенко, О. А. Сліпачук // Науково-виробничий журнал «Охорона праці». – 2017. – №10. – С. 36–39.

Зібрання