Цінове та нецінове стимулювання збуту як методи активізації продажу товарів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

стимулювання збуту, прямі знижки, спеціальні ціни, купонаж, sales promotion, straight off, special prices, kuponazh, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Луценко, К. Б. Цінове та нецінове стимулювання збуту як методи активізації продажу товарів / К. Б. Луценко, С. Б. Розумей // Актуальные проблемы современных наук – 2010 : ХI Международная научная практическая конференция. - София : Икономики, 2010. – С. 53-56.