Робастне керування нелінійним об’єктом з запізнюванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пропонується структура робастної системи керування нелінійним динамічним об'єктом з запізненням за станом, яка дозволяє компенсувати параметричну невизначеність і зовнішні обмежені збурення з заданою точністю. Для цього запропоновано алгоритм формування сигналу, за допомогою якого проводиться оцінка збурень і формується керування, що забезпечує необхідну динамічну точність. The structure robust control systems of nonlinear dynamic object with delay as that can compensate for parametric uncertainty and external disturbance is limited to a given accuracy. For this algorithm signal by which storms and assesses emerging control that provides the necessary dynamic accuracy.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, робастне керування, нелінійний динамічний об'єкт, запізнювання, параметрична невизначеність, зовнішні збурення, еталонна модель, robust control, nonlinear dynamic object, delay, parametric uncertainty and external disturbance, reference model

Бібліографічний опис

Зайко, В. Робастне керування, нелінійний динамічний об'єкт, запізнювання, параметрична невизначеність, зовнішні збурення, еталонна модель / В. Зайко, Б. Гончаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 306.