Склад енергетичного продукту (Патент на корисну модель № 113478)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад енергетичного продукту містить горіхи, зв'язуючу частину та білковий концентрат. Як зв'язуючу частину використовують мед. Як білковий концентрат використовують сухий харчовий казеїн. Крім того склад додатково містить бджолине обніжжя та воду. Composition of energy products containing nuts and binding of protein concentrate. As binding of honey used. As protein concentrate using dry food casein. Also the composition further comprises bee pollen and water.

Опис

Ключові слова

енергетичний продукт, energy product, білковий концентрат, protein concentrate, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 113478 UA, МПК А23G 3/00 (2016.01). Склад енергетичного продукту / Сова С. М., Поліщук Г. Є., Устименко І. М. – u 2016 08517 ; заявл. 02.08.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.

Зібрання